Szef musi się zgodzić na urlop podwładnego

Fotorzepa, Dariusz Gorajski Dariusz Gorajski
Pracownik, chcąc skorzystać z przysługującego mu prawa do urlopu, musi uzgodnić to ze swoim przełożonym. Każdy bowiem urlop wypoczynkowy, bieżący i zaległy, a także na żądanie, jest udzielany zatrudnionemu przez pracodawcę
Udzielenie urlopu jest jednostronną czynnością pracodawcy zwalniającą pracownika z obowiązku świadczenia pracy i usprawiedliwiającą jego nieobecność w firmie. Pracownik, chcąc skorzystać z urlopu, musi wystosować do pracodawcy wniosek o urlop (w formie pisemnej lub ustnej).[b] Wniosek ten jest brany przez pracodawcę pod uwagę, ale nie jest dla niego wiążący[/b] (poza przypadkami określonymi w art. 163 § 3 i art. 205 § 3 kodeksu pracy).Pracodawca może zatem wniosek uwzględnić, jeżeli urlop we wskazanym czasie nie koliduje z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy w firmie. W ten sposób realizacja prawa pracownika do wypoczynku jest korygowana potrzebami pracodawcy i koniecznością obecności pracownika w pracy.[srodtytul]Absencja bez usprawiedliwienia[/srodtytul][b]Pracownik nie może więc samowolnie podejmować decyzji o rozpoczęciu korzystania z urlopu wypoczynkowego, bez uzyskania na to zgody pracodawcy[/b]. Jest to tym bardziej istotne, że samowolne ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL