Tylko przy realnej transakcji pojawią się różnice kursowe

Zaliczenie różnic kursowych do kosztów uzyskania przychodu uzależnione jest od wystąpienia rzeczywistej transakcji, w rezultacie której ktoś poniósł realne koszty związane ze zmianą wysokości kursów walut
[b]Tak wynika z wyroku NSA z 9 lipca 2009 r., II FSK 419/08[/b].[srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Naczelnik urzędu skarbowego określił spółce zobowiązanie podatkowe. Ustalił, że spółka zaliczyła do przychodów określoną kwotę stanowiącą równowartość dodatnich różnic kursowych naliczonych od należności od zagranicznego kontrahenta, uregulowanych w drodze kompensaty ze zobowiązaniami spółki wobec tego kontrahenta.Spółka zaliczyła też do kosztów kwotę stanowiącą równowartość ujemnych różnic kursowych naliczonych od zobowiązań uregulowanych poprzez kompensatę wzajemnych należności i zobowiązań spółki i jej zagranicznego kontrahenta.Organ podatkowy stwierdził, że różnice kursowe powstałe między dniem uzyskania przychodu bądź zarachowania kosztu a dniem kompensaty wzajemnych wierzytelności jako różnice niezrealizowane mogą zostać uwzględnione wyłącznie w rachunku bilansowym, natomiast w świetle przepisów podatkowych nie będą mogły ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL