fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 114 z 20 lipca 2009

[b]Ustawa[/b] (poz. 946) z 7 maja o zmianie Konstytucji RP; wejdzie w życie 21 października.
[b] Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 947) z 14 lipca w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.; 20 lipca. [b]Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów [/b](poz. 948 – 949), dwa z 17 lipca, w sprawie przedterminowych wyborów:
- burmistrza miasta Białogard w województwie zachodniopomorskim, - wójta gminy Michałowice w województwie mazowieckim; oba 20 lipca. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 950 – 955): - pracy i polityki społecznej z 1 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne; 4 sierpnia, [b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b], z 30 czerwca oraz z 2 i 3 lipca, w sprawie: – zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym (zmiana), – sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach, – wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (zmiana); wszystkie 4 sierpnia, [b]- rozwoju regionalnego[/b] 14 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych; 20 lipca, [b]- sprawiedliwości[/b] z 16 lipca w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego; 20 lipca. [b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 956 – 957), dwa z 9 lipca: - o zgodności z konstytucją art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (SK 48/05), - o niezgodności z konstytucją art. 53 ust. 3 ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz art. 129 ust. 1 pkt 5 ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim uniemożliwiają żołnierzowi (funkcjonariuszowi) objętemu postępowaniem dyscyplinarnym ustanowienie obrońcy spośród adwokatów lub radców prawnych (K 341/08); w tym zakresie przepisy te straciły moc 20 lipca. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=318840]Dz.U. Nr 114[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA