fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 22.04.2019

Prawo budowlane z pomocą samorządowców

Powstaje samorządowy zespół, który zajmie się nowelizacją prawa budowlanego. Powołana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego struktura ma zadbać m.in. o spójność tego projektu z przygotowaną nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
Samorządowcy mają dużo uwag do przedstawionej przez resort budownictwa nowej ustawy - Prawo budowlane. Przedstawiciele administracji lokalnej podkreślali na niedawnym posiedzeniu zespołu ds. infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), że projekt wymaga przede wszystkim dyskusji systemowej w kontekście działań na rzecz reformy planowania przestrzennego. Ich zdaniem błędem propozycji resortu jest również brak skutków finansowych oraz projektów rozporządzeń wskazanych przez ustawę.Wątpliwość samorządowców budzi też fakt, że w projekcie prawa budowlanego blisko jedna trzecia zaplanowanych przepisów reguluje zasady lokalizacji inwestycji, co należy do materii planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zapisane w nowej ustawie sformułowanie "inwestycja konieczna" jest nieprecyzyjne, a według rządowej propozycji "tytuł prawny do nieruchomości" jest równoznaczny z prawem do zabudowy działki.Wszystkimi tymi kwestiami ma się zająć...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA