Przyjąłeś indywidualną stawkę, nie możesz jej zmienić

Podatnicy mogą dowolnie obniżać stawki amortyzacyjne środków trwałych, a więc wydłużać okres ich amortyzacji. Nie dotyczy to jednak tych składników majątku, dla których przyjęte zostały indywidualne stawki amortyzacyjne
[b]- W Dobrej Firmie przeczytałem, że firma może zmienić (obniżyć) stosowaną stawkę amortyzacyjną. Czy także, gdy jest to stawka indywidualna?[/b][b]Nie. [/b]Byłaby to bowiem – jak stwierdziła Izba Skarbowa w Warszawie w wydanej w imieniu ministra finansów indywidualnej interpretacji przepisów – zmiana metody amortyzacji, która jest niedopuszczalna w trakcie jej trwania [b](pismo z 29 czerwca 2009 r., IPPB5/423-178/09-2/DG)[/b].[srodtytul]Stawki z wykazu...[/srodtytul]Prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych wynika z art. 16i ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4F231FD763531177FAFDAD24E4C58A74?id=115893]ustawy o CIT[/link] oraz odpowiednio art. 22i ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4F231FD763531177FAFDAD24E4C58A74?id=80474]ustawy o PIT[/link]. Zgodnie z tym przepisem podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych, począwszy od miesiąca, w kt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL