Zwolnienie z VAT dla drobnego przedsiębiorcy

Czy osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą w zakresie drobnych remontów, usług budowlanych może wystawiać za wykonaną usługę rachunki i nie być podatnikiem VAT?
[b]Tak[/b], przy spełnieniu pewnych warunków. Przepisy ustawy o VAT przewidują tzw. zwolnienie podmiotowe. Mogą z niego korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 tys. zł (zob. art. 113 ust. 1), a także podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku rozpoczęcia działalności, kwoty 50 tys. zł (zob. art. 113 ust. 9).Podatnicy korzystający z tego zwolnienia:- nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnicy VAT (mogą jednak zarejestrować się dobrowolnie jako podatnicy VAT zwolnieni – art. 96 ust. 4),- nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT; prowadzą jedynie tzw. ewidencję uproszczoną (zob. art. 109 ust. 1),- nie mają, co do zasady, obowiązku regularnego składania deklaracji VAT (wyjątek d...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL