Nie dyskryminuj personelu przy szkoleniach

Przepisy nakazują równe traktowanie pracowników w zakresie awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Sympatie osobiste szefa nie mogą wpłynąć na sposób traktowania podwładnych
Właściwe traktowanie wszystkich pracowników powinno mieć miejsce w tym zakresie bez względu na stosunek pracodawcy do konkretnego pracownika. Wybór osób, którym firma udziela awansu i proponuje szkolenia, musi się opierać na obiektywnych, jawnych, rzeczowych i jednoznacznych kryteriach pozostających w związku z charakterem awansu lub szkolenia. W innym bowiem wypadku pracownik zostaje bezprawnie pozbawiony praw przysługujących pozostałym pracownikom będącym w takiej samej sytuacji jak on.Przy tym należy przyjąć, że art. 18[sup]3b[/sup] § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D09A308761DD172DF5CDE300C9729B16?id=76037]kodeksu pracy[/link] wprowadza domniemanie, że jeśli sytuacja danego pracownika została zróżnicowana względem innych awansowanych i szkolonych osób, to pracodawca dopuścił się nierównego traktowania pracownika przez pomijanie przy awansowaniu i szkoleniu.[srodtytul]Bez pomijania[/srodtytul]W szczególności [b]wybór pracownik...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL