Kierownictwo firmy przechodzi na swoje

Transakcje wykupu w Polsce i Europie
Rzeczpospolita
Zarząd spółki może teraz, w czasie kryzysu, zostać jej właścicielem za dużo mniejsze pieniądze niż kilka lat temu. Środki na zakup udziałów albo pochodzą z kredytu bankowego, albo wykłada je inwestor finansowy, z reguły fundusz private equity
Ile firm w Polsce zostało kupionych przez menedżerów, dokładnie nie wiadomo. Z reguły dochodzi do kilkudziesięciu tego typu transakcji rocznie. Według szacunków firmy doradczej Avallon ich wartość to ok. 2 mld zł rocznie. Natomiast cały rynek fuzji i przejęć w Polsce, według raportu PricewaterhouseCoopers, w 2008 r. osiągnął poziom 35 mld zł.Transakcjom wykupu menedżerskiego sprzyja kryzys na rynkach finansowych. Menedżerowie, którzy dobrze znają swoje spółki, mogą stać się ich właścicielami za dużo mniejsze pieniądze niż jeszcze dwa lata temu.W praktyce przy większych transakcjach niezbędne jest wsparcie partnera finansowego, bo zarządy spółek z reguły nie mają wystarczających środków, by przejąć kontrolę nad firmą. Udział finansowy menedżerów zazwyczaj jest jednak nie mniejszy niż wysokość ich dwuletnich zarobków. I właśnie wkład kapitałowy osób zarządzających spółką odróżnia wykupy menedżerskie od innych typów fuzji i przeję...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL