Jak rozliczyć spalony węgiel i wody roztopowe

www.sxc.hu
Za gazy i pyły z małych kotłów grzewczych można zapłacić ryczałtem. Podobnie jest z deszczówką z firmowego parkingu
Przed tygodniem przedstawiliśmy rozliczenia za korzystanie ze środowiska dla samochodów i innych pojazdów. Na prośbę czytelników prezentujemy inne często spotykane rodzaje rozliczeń.Przypominamy, że za pierwsze półrocze 2009 r. przedsiębiorcy rozliczają się na formularzach określonych w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315390]rozporządzeniu w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (DzU z 2009 r. nr 97, poz. 816)[/link]. Mają na to czas do 31 lipca.[srodtytul]Gazy z małych kotłów ryczałtem[/srodtytul]Ryczałtem można wyliczyć opłatę za wprowadzone do powietrza gazy i pyły z małych kotłów grzewczych (o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW). Stawki zryczałtowane dla nich są ujęte w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=288688]rozporządzeniu w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (DzU z 2008 r. nr 196, poz 1217)[/link]. Można przy tym skorzyst...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL