Sprawozdania ekologiczne do ujednolicenia

www.sxc.hu
Duże firmy wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza i do wód lub ziemi muszą w tym roku szczególnie dokładnie policzyć opłatyza korzystanie ze środowiska. Mają one być bowiem zgodne ze sprawozdaniami PRTR – informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
To zła wiadomość dla części przedsiębiorców, przede wszystkim ciepłowni czy elektrowni. Dotychczas zwyczajowo rozliczały się one za dwutlenek i tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pyły, a niekiedy też za benzoalfapiren i sadze. W PRTR muszą podawać dodatkowo dane o metalach ciężkich i innych substancjach. Niektórzy przedsiębiorcy zapłacą więc znacznie więcej niż do tej pory.Od roku sprawozdawczego 2009, jeśli pojawią się niespójności w wykazach za korzystanie ze środowiska i sprawozdaniach PRTR, wysokość opłaty wymienione przez marszałków ma być zgodna z danymi ze sprawozdania PRTR.„W związku z koniecznością zapewnienia spójności i wiarygodności danych wykazywanych w sprawozdaniach PRTR przekazywanych corocznie do Komisji Europejskiej oraz zgodności z innymi danymi dotyczącymi wielkości emisji w innych systemach sprawozdawczych funkcjonujących w Polsce przyjmuje się zasadę, iż dane umieszczone w systemie opłatowym będą zgodne z danymi w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL