Do 30 tys. za brak teczki osobowej

Do podstawowych obowiązków pracodawców należy prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych zatrudnionych. Uchybienia mogą słono kosztować
Życiorysy, listy intencyjne, umowy próbne i na stałe czy świadectwo pracy – wszystko to trzeba zbierać i przechowywać. Przepisy określają też zasady prowadzenia akt osobowych pracownika. Mówi o tym [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=81C91ADBC50D6EC6554C20EF65048319?id=73963]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286 ze zm.)[/link].Akta pracownicze wymagają chronologii, numerowania oraz wykazów dla wszystkich części, z których się składają, z uwzględnieniem ich przechowywania przez 50 lat od momentu rozwiązania stosunku pracy. Co gdy pracodawca nie prowadzi dokumentacji? Jakie konsekwencje może ponieść?Zgodnie z art. 281 pkt 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3035FD973F4F301F54284292563CF31D?id=76037]k.p.[/link] nieprowadzeni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL