Zakład opieki zdrowotnej nie obniży podatku

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może obniżyć podatek należny o naliczony wykazany w fakturach dokumentujących zakup sprzętu rehabilitacyjnego, na który uzyskał dofinansowanie z PFRON?
[b]Nie.[/b] Takiej możliwości nie ma. Co prawda zgodnie z art. 86 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4249C1C1E41E5E2ED5B52F49DC7E9026?id=172827]ustawy o VAT[/link] w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony. Prawo to przysługujące jednak tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko wtedy, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi.Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi, tzn. tymi, których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa o VAT wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu).[b]Samodz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL