fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 20 lipca 2009

[srodtytul]SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI[/srodtytul]
- dzisiaj traci moc rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania. Zadecydowało o tym rozporządzenie ministra transportu z 9 sierpnia 2007 roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=236155]DzU z 2007 r. nr 150, poz. 1070[/link]) - drugie rozporządzenie tego samego ministra z tą samą datą nadało nową treść § 2 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=236171]DzU z 2007 r. nr 150, poz. 1071[/link])
[srodtytul]PRAWO FARMACEUTYCZNE[/srodtytul] - w znowelizowanym 24 kwietnia 2009 roku prawie farmaceutycznym zmienił się tylko ust. 2 w art. 68. Dotyczy on obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi zakupionymi w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314977]DzU z 2009 r. nr 95, poz. 788[/link]) [srodtytul]SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE[/srodtytul] - Rada Ministrów zmieniła dwa rozporządzenia dotyczące specjalnych stref ekonomicznych: mieleckiej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318335]DzU nr 112, poz. 919[/link]) i kamiennogórskiej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318689]DzU nr 113, poz. 937[/link]) [srodtytul]WALORYZACJA EMERYTUR I RENT[/srodtytul] - w przyszłym roku wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent Rada Ministrów ustaliła na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym roku kalendarzowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318854]DzU nr 114, poz. 947[/link]) [srodtytul]PRZEDTERMINOWE WYBORY[/srodtytul] - w niedzielę 20 września odbędą się przedterminowe wybory burmistrza miasta Białogard w województwie zachodniopomorskim ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318862]DzU nr 114, poz. 948[/link]), a tydzień wcześniej, 13 września, wybory wójta gminy Michałowice w województwie mazowieckim ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318857]DzU nr 114, poz. 949[/link]) [srodtytul]PROGRAMY OPERACYJNE[/srodtytul] - zmienione 14 lipca rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego na temat wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318841]DzU nr 114, poz. 954[/link]) [srodtytul]EGZAMIN NOTARIALNY[/srodtytul] - rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318847]DzU nr 114, poz. 955[/link]) [srodtytul]DYSCYPLINA WOJSKOWA[/srodtytul] - stracił moc art. 53 ust. 3 ustawy o dyscyplinie wojskowej w zakresie, w jakim uniemożliwia żołnierzowi objętemu postępowaniem dyscyplinarnym ustanowienie obrońcy spośród adwokatów lub radców prawnych. To samo dotyczy art. 129 ust. 1 pkt 5 ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318865]DzU nr 114, poz. 957[/link]).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA