fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Bez dowodu nie polecisz

Lotnisko w Jesionce k. Rzeszowa
Fotorzepa, Krz Krzysztof Łokaj
Aby dostać się na pokład samolotu, sam bilet nie wystarczy. Przepisy o bezpieczeństwie lotnictwa cywilnego wymagają, aby podróżny miał dokument potwierdzający tożsamość
O konieczności posiadania takich dokumentów przekonał się na własnej skórze jeden z naszych czytelników. Pan Jacek z czternastoletnim synem chciał dostać się z Gdańska do Warszawy samolotem. Dokonujący odprawy nie chciał wpuścić na pokład jego syna, ponieważ zakwestionował ważną legitymację szkolną jako dokument potwierdzający tożsamość dziecka. Stwierdził, że jedynym dokumentem w rejsach krajowych potwierdzającym tożsamość, także osób niepełnoletnich, jest dowód osobisty lub paszport. Takich problemów nie ma podróżujący koleją. W pociągu nikt nas nie legitymuje, chyba że mamy bilet ze zniżką. W takiej sytuacji konduktor sprawdza, czy posiadamy ważny dokument uprawniający do korzystania z ulgi.
[srodtytul]Unijne wymogi...[/srodtytul] – Obowiązek posiadania przez osoby planujące krajową podróż samolotem dokumentów potwierdzających tożsamość wynika z przepisów bezpieczeństwa – mówi Katarzyna Krasnodębska, rzecznik prasowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Konkretnie są to wymogi rozporządzenia WE nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa. Zgodnie z § 44 tego ostatniego przewoźnik ma bowiem obowiązek sprawdzenia na podstawie dokumentu tożsamości, czy do odprawy biletowo-bagażowej stawił się pasażer, który jest zapisany w jego systemie rezerwacji.
– Ponieważ zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=277040199F27ECD9A95B9D0E32737378?id=182546]ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych[/link] dokumentem stwierdzającym tożsamość jest właśnie dowód osobisty, to odprawiający pasażerów pracownik przewoźnika mógł takiego dokumentu zażądać – wyjaśnia Krasnodębska. – Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla pasażerów kłopotliwe. Informowaliśmy o tym Komisję Europejską, poparły nas także inne władze lotnicze. Przygotowywane są nowe regulacje w sprawie przewozu. Wiele wskazuje na to, że od połowy przyszłego roku przepisy zostaną uproszczone i zniknie konieczność weryfikacji tożsamości przy wejściu do samolotu – dodaje. [srodtytul]... i przepisy krajowe[/srodtytul] Dokumentem potwierdzającym tożsamość może być również paszport. Mówi o tym art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=73148AEB5C4EF7BDAC8FB5E8350156AE?id=182593]ustawy o dokumentach paszportowych[/link]. Zgodnie z jego treścią jest to dokument uprawniający do przekraczania granicy i pobytu za granicą. Dodatkowo dokument ten poświadcza polskie obywatelstwo, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera. Jak zatem z tego przepisu wynika, można się nim posłużyć, aby swoją tożsamość udowodnić. Inaczej jest z legitymacjami zarówno szkolnymi, jak i studenckimi. Są to bowiem dokumenty zaświadczające jedynie to, że uwidoczniona w nich osoba jest uczniem (studentem) określonej szkoły oraz że ma prawo do określonych ulg np. w przejazdach środkami komunikacji miejskiej. Podobnie jest z prawem jazdy, czyli dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem. Za granicę łatwiej Sprawa jest prosta, gdy samolotem chcemy polecieć za granicę, czy to do krajów objętych strefą Schengen, czy też pozostałych. Każda osoba, która chce się w taką podróż udać, musi mieć ważny dowód osobisty lub paszport. Tylko one uprawniają do przekraczania granic wewnętrznych Unii Europejskiej (dowód i paszport) oraz zewnętrznych (tylko paszport). Jeżeli natomiast planujemy krajową podróż lotniczą, to pamiętajmy o tym, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty. Jeżeli podróżujemy z dzieckiem, to warto i jemu taki dokument wyrobić. Dlaczego? Unikniemy kłopotliwych sytuacji na lotniskach. [ramka][b]Prawo i obowiązek[/b] Obowiązek posiadania dowodów osobistych ciąży na obywatelach polskich mieszkających w RP, który ukończyli lat 18 oraz na tych którzy ukończyli 15 lat, ale tylko wtedy, gdy pracują i nie zamieszkują wspólnie z rodzicami. Ponadto prawo posiadania dowodu osobistego przysługuje wszystkim Polakom, którzy ukończyli 13. rok życia. Przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych przewidują również możliwość wyrobienia takiego dokumentu dzieciom, które lat 13 nie ukończyły. Jednocześnie przepisy nie przewidują dolnej granicy wieku osoby, dla której można sporządzić taki dokument. Wynika z tego, że może go posiadać również niemowlę. [/ramka]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA