fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Rekompensata dla zabużan jest dziedziczna

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Prawo do rekompensaty za mienie pozostawione na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej wchodzi w skład spadku po osobach, które nie doczekały się jego realizacji
[b]Ojciec czytelniczki zmarł w 2007 r., nie uzyskawszy rekompensaty za majątek pozostawiony przez jego rodziców za Bugiem. Została za to decyzja starosty wydana na podstawie ustaleń rzeczoznawcy o wartości tego majątku. Spadkobiercami są czytelniczka i jej brat (każde w 1/3) oraz dwaj synowie zmarłego brata (każde po 1/6), co stwierdził sąd w postanowieniu wydanym na jej wniosek w 2009 r. Postępowania działowego nie było.
Czytelniczka pyta, jak przedstawia się sprawa dziedziczenia i ewentualnego podziału prawa do rekompensaty.[/b] [b]Prawo do rekompensaty za mienie pozostawione na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, które nie znalazły się w granicach obecnego państwa polskiego, jest dziedziczne. Wchodzi w skład masy spadkowej[/b] (tj. majątku, który podlega podziałowi między spadkobierców).
Po śmierci właściciela pozostawionego majątku uprawnienie to przysługuje łącznie wszystkim jego spadkobiercom albo jednemu z nich, wskazanemu przez pozostałych. Wskazanie osoby uprawnionej następuje w oświadczeniu z podpisami notarialnie poświadczonymi albo w formie oświadczenia złożonego przed organem administracji publicznej (wójtem, wojewodą). [b]Jeśli spadkobiercy wskażą jednego z nich jako uprawnionego do całej rekompensaty, to jej wartość musi być oczywiście uwzględniona przy dziale spadku.[/b] Nie ma bowiem powodów, by rekompensatę czy prawo do niej traktować inaczej niż inne dobra wchodzące w skład majątku pozostawionego przez spadkodawcę. Dodać trzeba, że [b]nie można sprzedać ani darować prawa do rekompensaty; jest ono niezbywalne. Uzyskanie takiego prawa w schedzie jest zwolnione z podatku spadkowego. [/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA