Policja sama weryfikuje kandydatów

Staram się o pracę w policji, czy składając wymagane dokumenty, powinienem do nich dołączyć również certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do dostępu do informacji niejawnych?
[b]Nie. [/b] Aby znaleźć zatrudnienie w policji, należy przejść postępowanie kwalifikacyjne, które jest prowadzone w formie konkursu. Zanim do niego dojdzie, należy jednak złożyć określone dokumenty. Ich szczegółowy wykaz zawiera ogłoszenie podane do publicznej wiadomości przez właściwego komendanta. Jego treść natomiast określa § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji.Oprócz podania czy kwestionariusza osobowego przedłożyć należy wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, a nie tzw. certyfikat bezpieczeństwa.Ankieta jest podstawą do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego. Zaznaczyć trzeba, że zgodnie z art. 30 ustawy o ochronie informacji niejawnych policja przeprowadza je samodzielnie wobec osób ubiegających się do przyjęcia do służby.[i]Podstawa prawna:– art. 30 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2622694194E8FCF712B7817...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL