Wypłata z podatkiem, ale bez składek na ZUS

www.sxc.hu
Od świadczeń urlopowych dla pracowników firm, w których nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca musi potrącić podatek. Nie ma natomiast obowiązku odprowadzania od niego składek na ubezpieczenia społeczne
Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe za dany rok kalendarzowy, jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Musi wypłacić je nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.[srodtytul]Ważna liczebność załogi[/srodtytul]Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzą co do zasady, zgodnie z art. 3 ust. 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74017] ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.[/link]), pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednakże układy zbiorowe mogą postanawiać, że fundusz nie będzie tworzony. W firmach, w których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym, takie postanowienie może zawierać regulamin wynagradzania.Muszą natomiast, bez względu na liczbę etatów, tworzyć ZFŚS ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL