fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundacje i stowarzyszenia

Łatwiej zakładać spółdzielnie socjalne

www.sxc.hu
Nie tylko zagrożeni wykluczeniem społecznym będą mogli zakładać i prowadzić wspólne przedsiębiorstwa
Dziś wchodzą w życie zmiany w ustawie z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU nr 91, poz. 742). Znowelizowane przepisy zmieniają zasady powoływania takich spółdzielni. By podnieść ich konkurencyjność np. na rynku usług, prawo do ich powołania zyskają nie tylko osoby bezrobotne czy niepełnosprawne. One bowiem często nie miały wystarczających umiejętności, by świadczyć usługi. Ustawodawca pozwolił zakładać spółdzielnie socjalne innym osobom, pod warunkiem że ponad połowę założycieli będą stanowić niepełnosprawni czy bezrobotni. Ponadto spółdzielnie będą mogły powoływać organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego, a także kościelne osoby prawne. Nie zmienia się minimalna liczba założycieli, gdy są nimi osoby fizyczne. W dalszym ciągu musi być ich co najmniej pięć. [b]Za to zgodnie z nowym przepisem do założenia spółdzielni wystarczą dwie osoby prawne.[/b] Spółdzielnie mogą zatrudniać osoby niebędące ich członkami, z tym że bezrobotnych czy inwalidów nie może być mniej niż 50 proc. ogółu członków i zatrudnionych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA