Nie ma pracy bez badań lekarskich

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Pracownik odmówił poddaniu się okresowym badaniom lekarskim. Jego oświadczenie w tej sprawie zostało wpięte do akt osobowych. Czy to zwalnia z zakazu dopuszczenia podwładnego do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego?
[b]Nie. [/b]Pracodawca nie może dopuścić zatrudnionego do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Obowiązek ten jest bezwzględny i nie istnieją od niego żadne wyjątki. Tym samym pisemne oświadczenie pracownika o odmowie poddania się badaniom (wstępnym lub kontrolnym), niezależnie od powodów takiej odmowy, nie może być podstawą do dopuszczenia go do pracy.Zgodnie z [b]orzeczeniem SN z 7 lutego 2006 r. (I UK 192/2005)[/b] dopuszczenie pracownika do pracy bez przeprowadzenia badań kontrolnych może stanowić zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy.[i]Podstawa prawna:– art. 52, art. 229 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A23E676A900339558EF05B6F92B96BAC?id=76037]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL