fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Jak się skarżyć, gdy sąd nie zgadza się na wznowienie postępowania?

[b]Jakie środki odwoławcze (środki zaskarżenia) przysługują powodowi w przypadku odrzucenia przez sąd drugiej instancji skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 403 § 2 kodeksu postępowania cywilnego?[/b]
Przywołany przez internautę art. 403 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5F5FDB00F3F250DA46E212964E91127B?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link] określa najczęściej bodaj stosowaną grupę przesłanek wznowienia postępowania, a więc w praktyce powtórzenia procesu. Stanowi on, że [b]można żądać wznowienia postępowania w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo okoliczności faktycznych lub dowodów, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.[/b] Odpowiedź na pytanie jakie środki odwoławcze przysługują w sprawie ze wznowienia, zależy od tego, jakiego rodzaju była sprawa podstawowa. Generalna zasada jest taka: [b]o dopuszczalności skargi kasacyjnej w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania decyduje przedmiot sprawy w postępowaniu prawomocnie zakończonym, a więc sprawy pierwotnej[/b] (por: [b]postanowienie SN z 26 stycznia 2000 r. III CZ 173/99[/b]).
Wiadomo, że nie we wszystkich sprawach przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego, w szczególności skarga kasacyjna. Generalnie skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia: o odrzuceniu pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie — art. 398[sup]1[/sup] § 1 k.p.c. Chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a tych przepisów jest sporo. I tak: [b]kasacja jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość zaskarżenia jest niższa niż 50 tys. zł, a w sprawach gospodarczych — niższa niż 75 tys. zł, z kolei z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych — niższa niż 10 tys. zł[/b] (ale przysługuje niezależnie od wartości zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego). [b]Jest niedopuszczalna także w sprawach: o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania, i w postępowaniu uproszczonym — art. 398 (2) kpc. [/b] To zresztą nie wszystkie wyłączenia prawa do kasacji. [b] A zatem w konkretnej sprawie trzeba sprawdzić, czy jest ona - jak mówią adwokaci - kasacyjna. [/b] Czasem będzie o tym decydować wartość przedmiotu sporu (przy odwołaniu, skardze kasacyjnej zaskarżenia). Pozostaje jeszcze pytanie - z jakiej chwili ? — [b]Przy wznowieniu postępowania decydować będzie wartości przedmiotu sporu pierwotnej (podstawowej) sprawy[/b] - odpowiada radca prawny Łukasz Labuda. To generalne zasady. Pytanie czytelnika nie jest do końca jasne: „odrzucenie przez sąd drugiej instancji skargi” może oznaczać dwie sytuacje: - że w pierwszej instancji sąd merytorycznie ją zbadał (dopuścił), a z jakichś powodów formalnych (np. nieopłacenia apelacji, uchybienia terminowi) odrzucił w drugiej — wtedy służy zażalenie do SN, - że i w I i w II instancji została odrzucona — wtedy zażalenie nie przysługuje.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA