Przepisy o akcyzie znów do poprawki

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Nabywcy alkoholu etylowego całkowicie skażonego nie będą już mieli problemów z korzystaniem ze zwolnienia od podatku
Ministerstwo Finansów zamierza doprecyzować przepisy ustawy o podatku akcyzowym w tej kwestii. Do uzgodnień międzyresortowych trafił już najnowszy projekt nowelizacji ustawy, który m.in. ma wprowadzić taką zmianę do obowiązujących przepisów. Chodzi o proponowane wprowadzenie do zwolnień (tj. art. 30 ust. 9) rozróżnienia dwóch przypadków, kiedy będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku na alkohol etylowy całkowicie skażony. I tak, w myśl propozycji resortu, [b]ze zwolnienia będzie korzystać alkohol importowany albo nabywany wspólnotowo, gdy jest skażony przy użyciu skażalników dopuszczonych przez inne (obojętnie które) państwo członkowskie UE, oraz alkohol etylowy produkowany w kraju, gdy będzie on skażony przy użyciu skażalników dopuszczonych przez Polskę.[/b] Alkohol ten ma być skażony środkami dopuszczonymi przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu ety...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL