fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Skarga popularna nie dla każdego

Wojewoda nie mógł zaskarżyć do sądu bezczynności rady powiatu
Ustawa o samorządzie powiatowym nie daje wojewodzie uprawnień do wnoszenia skarg do sądu administracyjnego na podstawie art. 87 i 88 ustawy o samorządzie powiatowym – orzekły[b] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oraz Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II OSK 415/09)[/b].
Artykuły 87 i 88 zawierające takie uprawnienia, jak art. 101 i 101a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=093DAAD7AF0C1F770DB8667BE9B1CA49?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym[/link], regulują tzw. skargę popularną. Mówią, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Wojewoda warmińsko-mazurski cofnął rekomendację Andrzejowi M., swojemu dotychczasowemu przedstawicielowi w radzie społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, i wyznaczył do pełnienia tej funkcji Krzysztofa H. Radni opowiedzieli się jednak przeciw zmianie. Ich zdaniem w czasie kadencji wojewoda nie może cofnąć rekomendacji swojemu przedstawicielowi. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej radę społeczną powołuje i odwołuje podmiot, który utworzył publiczny ZOZ, w tym wypadku rada powiatu. Kadencja rady społecznej trwa cztery lata i upływa wraz z upływem kadencji organów samorządu. Odwołanie członka rady społecznej jest więc niemożliwe.
Wojewoda złożył do WSA w Olsztynie skargę na bezczynność rady powiatu opartą na art. 87 ust. 1 i 88 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Jego zdaniem ma w tej sprawie legitymację procesową wynikającą z art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Przepis ten uprawnia wojewodę do wskazania swojego przedstawiciela do rady społecznej przy szpitalu powiatowym. – Jest to więc sprawa z zakresu administracji publicznej dotycząca uprawnień wojewody do zaskarżania czynności z tego zakresu – mówi Danuta Szarejko, radca prawny wojewody warmińsko-mazurskiego. – Bezczynność rady narusza interes prawny wojewody nie jako organu nadzoru nad działalnością powiatu, tylko jako organu nadzoru nad ZOZ. WSA był jednak innego zdania i oddalił skargę. Jego stanowisko podzielił NSA. W ocenie obu sądów art. 88 i 87 ustawy o samorządzie powiatowym nie dawały wojewodzie prawa do wniesienia skargi na bezczynność rady powiatu. W tej sprawie działał on bowiem jako organ nadzoru nad działalnością samorządu, a nie jako podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone. Niewykonania czynności przez radę powiatu, do czego wzywał, nie sposób uznać za naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia wojewody. W przepisie tym chodzi bowiem o naruszenie konkretnych praw obywateli lub innych podmiotów, nie zaś organów nadzoru nad działalnością samorządu. Wojewoda może więc w takiej sytuacji jedynie zastosować posiadane kompetencje nadzorcze. Ich zakres został ujęty w rozdziale 8 (Nadzór nad działalnością powiatu) ustawy o samorządzie powiatowym.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA