Można zawiesić, a następnie wznowić działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy, którzy chcą zawiesić prowadzenie własnej firmy, ponieważ np. znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, nie będą w czasie zawieszenia opłacać składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne
Przedsiębiorca, który chce przeczekać okres gorszej koniunktury lub z innych powodów nie może wykonywać działalności, ma możliwość zawiesić na pewien czas działalność.Skorzysta z tego jednak tylko pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. Wówczas za okres, w którym działalność nie będzie wykonywana, przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.[srodtytul]Bez składek[/srodtytul]Działalność może być zawieszona na czas nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 24 miesiące.[b]Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na taki krok, musi zawieszenie biznesu zgłosić w organie ewidencyjnym, [/b]który następnie przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kopię wpisu o zawieszeniu.Na tej podstawie ZUS sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) oraz członk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL