Zwalnianym grupowo pomóż znaleźć inne źródło utrzymania

Ten, kto zamierza rozstać się z co najmniej 50 pracownikami, nie może o nich szybko zapomnieć. Musi przygotować im miękkie lądowanie w innych firmach lub zawodach
Kryzys wymusza na wielu pracodawcach konieczność przeprowadzenia zwolnień pracowników. Ci, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, muszą przy tych rozstaniach stosować [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1FA9A395EAC3BDA4B17AE42C6ED4E9AB?id=169524]ustawę z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr ze zm.)[/link]. Jej art. 8 zobowiązuje pracodawców, aby zwalnianym wypłacali odprawy pieniężne.[srodtytul]Ustawowy przymus[/srodtytul]Ale taki szef powinien też zapewnić redukowanym pomoc w znalezieniu innego źródła utrzymania.Tak nakazuje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2692CD29D563C8B7EF515D87F8489806?id=269029]ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm., dalej ustawa)[/link]. Jej art. 2 pkt 44 wprowadza pojęcie „zwolnienia monitorowanego”. Oznacza ono rozwi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL