Jak zakład pracy chronionej przygotowuje dokumenty, aby uzyskać pieniądze z PFRON

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Zakład pracy chronionej może wystąpić o dofinansowanie zaciągniętych kredytów do 15 listopada. Dwa tygodnie więcej ma na ubieganie się o zwrot kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Dodatkowa pomoc z PFRON dla zakładu pracy chronionej (dalej zpch) jest udzielana na podstawie art. 32 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7BDF63D16B4545B865A1B8F2CBA041EF?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.), dalej ustawa o rehabilitacji.[/link] Przepis ten określa maksymalną wysokość pomocy i ogólne warunki jej przyznania.Natomiast szczegóły w tym zakresie określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9940B9F1BD161C64A9E384FA919A7F9E?id=310460]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zpch ze środków PFRON (DzU nr 70, poz. 603)[/link], dalej rozporządzenie. Jego przepisy obowiązują od 8 maja 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.[srodtytul]Rodzaje wsparcia[/srodtytul]Pracodawca prowadzący zpch może, na wniosek, otrzymać ze środ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL