fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Pewna praca z dyplomem inżyniera

Niezmiennie dużą popularnością wśród studentów uczelni technicznych cieszą się budownictwo oraz geodezja i kartografia
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Coraz więcej maturzystów wybiera studia techniczne. Takie wykształcenie daje konkretny zawód i absolwenci łatwo mogą po nich znaleźć pracę. Stołeczne uczelnie kształcą inżynierów w wielu specjalnościach, np. architektura, logistyka albo budownictwo
Największa uczelnia techniczna w Polsce – Politechnika Warszawska – przygotowała w tym roku 5755 miejsc dla studentów pierwszego roku. – Zgłosiło się do nas pięć procent więcej kandydatów niż rok temu, o jedno miejsce walczą średnio dwie osoby – mówi Ewa Chybińska, rzecznik PW. Dodaje, że wiele osób zarejestrowało się na kilku kierunkach naraz. Dużą popularnością w tym roku cieszy się geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna. Na jedno miejsce przypada tam ponad siedmiu kandydatów.
Dalej w kolejce plasuje się zarządzanie – ponad pięć osób na miejsce, budownictwo – 4,81 osoby na miejsce, informatyka – 3,5 osoby na miejsce. – Zawsze mamy bardzo duże zainteresowanie architekturą, ale ten kierunek jest dosyć specyficzny. Rekrutacja odbywa się wcześniej. Przeprowadzamy egzamin (rysunek z wyobraźni i rysunek z elementami geometrii) sprawdzający predyspozycje kandydatów – tłumaczy pani rzecznik. [srodtytul]Inżynieria biomedyczna[/srodtytul]
W tym roku Politechnika Warszawska zaobserwowała wyraźny wzrost zainteresowania inżynierią biomedyczną. Politechnika skończyła rejestrację kandydatów na studia dzienne. Listy przyjętych zostały ogłoszone 12 lipca. Rejestracja kandydatów na studia wieczorowe i zaoczne rozpocznie się 3 sierpnia. – Studia techniczne dają bardzo duże możliwości zatrudnienia. Marka Politechniki Warszawskiej, która od lat w rankingach zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych i jest najbardziej ceniona przez pracodawców, a to daje absolwentom dużą pewność zatrudnienia – mówi Ewa Chybińska. Na studia inżynierskie można wybrać się też na Wojskową Akademię Techniczną, która uczy również cywilów. – Budownictwo oraz geodezja i kartografia od kilku lat lokują się w czołówce popularności. Mile zaskoczyło nas, że na następnych miejscach jest uruchomiony dopiero od nowego roku kierunek bezpieczeństwo narodowe i że popularność chemii jest tak duża – informuje Jerzy Markowski, rzecznik prasowy WAT. Rejestracja na wszystkie kierunki zakończyła się w piątek o północy. – Jesteśmy uczelnią publiczną, nauka na studiach stacjonarnych jest bezpłatna. Płatne są tylko studia niestacjonarne – tłumaczy Jerzy Markowski. Dodaje, że w tym roku WAT uruchomił tylko jeden nowy kierunek – bezpieczeństwo narodowe. Absolwenci WAT, podobnie jak PW, nie mają problemu ze znalezieniem pracy. – Inżynierowie z dyplomem WAT są poszukiwani na rynku. Studenci mundurowi trafiają do jednostek wojskowych, zaś studenci cywilni do gospodarki narodowej. WAT prowadzi Biuro Karier, które pomaga w poszukiwaniu pracy. – W wielu przypadkach absolwenci już podczas studiów sami podejmowali pracę w różnej formie i teraz przechodzą do tego pracodawcy na etat – mówi Jerzy Markowski. W Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk popularnością cieszy się kierunek informatyka. – Nabór na informatykę trwa u nas do 30 września – informuje Albina Miler, rzecznik uczelni. Nauka na studiach stacjonarnych trwa siedem semestrów, a na niestacjonarnych – osiem. Po zaliczeniu czterech semestrów studiów inżynierskich student dokonuje wyboru jednej ze specjalności. Do wyboru ma bazy danych, informatykę w telekomunikacji, inżynierię oprogramowania, komputerowe wspomagania grafiki czy sieci komputerowe. [srodtytul]Grafika multimedialna[/srodtytul] W tym roku akademickim uczelnia uruchomiła nowy kierunek studiów licencjackich – grafikę na specjalności technologie multimedialne. – Taki kierunek kształcenia wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców. Obserwujemy bowiem rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym – dodaje Albina Miler. Studia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania są płatne. Na Wydziale Informatyki w zależności od rodzaju i trybu studiów za semestr trzeba zapłacić od 2,4 do 2,8 tys. zł. Uczelnia stara się pomóc absolwentom w znalezieniu pracy. – Pięć lat temu powołaliśmy do życia Akademickie Biuro Karier Sukces, aby nasi absolwenci w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie – dodaje rzecznik uczelni. [srodtytul]Architektura krajobrazu[/srodtytul] Dyplom inżyniera można również zdobyć w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Można go uzyskać m.in. na kierunkach architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, budownictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. – Wszystkie te kierunki cieszą się dużą popularnością, ponieważ ich absolwenci są poszukiwani na rynku pracy – zapewnia Sławomir Baczulis, rzecznik prasowy uczelni. Dodaje, że najwięcej osób chce studiować na kierunkach architektura i urbanistyka, budownictwo i architektura krajobrazu. W WSEIZ wciąż trwa nabór na wszystkie kierunki inżynierskie – na studia stacjonarne i niestacjonarne. Wszystkie studia są płatne. – Na kierunku budownictwo najlepsi studenci otrzymują jednak stypendium MNiSW w wysokości 1000 zł, co de facto czyni te studia bezpłatnymi – informuje Sławomir Baczulis. W tym roku na kierunku ochrona środowiska uczelnia uruchomiła nową specjalność – odnawialne źródła energii. Jak zapewniają władze uczelni, absolwenci kierunków inżynierskich WSEiZ są poszukiwani na rynku pracy i dobrze sobie na nim radzą. Inżynierowie architektury i urbanistyki często podejmują własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego lub zasilają istniejące pracownie architektoniczne. Część absolwentów znajduje zatrudnienie w administracji samorządowej i rządowej. Po architekturze krajobrazu można założyć własną firmę projektową lub projektowo-wykonawczą bądź pracować w przedsiębiorstwach związanych bezpośrednio z projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Absolwenci znajdują też pracę w organach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu, jak i w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody. [srodtytul]Dla biznesmenów i samorządowców[/srodtytul] Osoby z dyplomem inżyniera budownictwa pracują w przedsiębiorstwach budowlanych jako wykonawcy, nadzór i kierownicy budów; w biurach i pracowniach projektowych jako konstruktorzy; w urzędach gminy czy starostwach powiatowych mogą zajmować funkcje szefa albo inspektora działu gospodarki nieruchomościami oraz w założonych przez siebie firmach budowlanych jako wykonawcy. Absolwenci ochrony środowiska dostają etaty w administracji, w samorządzie, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przemysłowych i komunalnych, np. w zakresie zagospodarowania odpadów, ochrony powietrza i ochrony wód, w biurach studialno-projektowych oraz w instytucjach zajmujących się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. Natomiast osoby, które ukończyły zarządzanie i inżynierię produkcji trafiają do przedsiębiorstw w branżach związanych z poszczególnymi specjalnościami, np. motoryzacją (po specjalności eksploatacja samochodów i inżynieria środowiska). Jak zapewnia rzecznik, uczelnia pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu pracy. W WSEiZ działa Biuro Karier, które zbiera, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy, staży i praktyk zawodowych; prowadzi bazę danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy, pomaga pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA