Skoro władze unikną pozwów, to mają przychód

Fotorzepa, Darek Golik
Członek zarządu lub rady nadzorczej, za którego opłacano składki OC, osiąga z tego tytułu opodatkowany przychód
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2009 r. (nr IPPB4/415-349/09-2/JK2).Z pytaniem zwróciła się spółdzielnia mieszkaniowa, która podpisała umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej. Zawarta jest ona na rok na ogólną kwotę bez imiennego wykazu osób zasiadających we władzach spółdzielni.Spółdzielnia wyjaśniła, że zarząd składa się z trzech osób (dwie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a jedna z wynagrodzeniem ryczałtowym). W radzie nadzorczej zasiada natomiast siedem osób. Jej kadencja trwa trzy lata. Członkowie rady nadzorczej za wykonywanie czynności otrzymują diety.Spółdzielnia zadała pytanie, czy składka ubezpieczenia OC jest przychodem dla członka zarządu i rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Jej zdaniem nie jest to przychód. Ubezpieczenie i kwota składki nie są bowiem przypisane konkretnej osobie.Wnioskodawca wskazał, że jest to jedynie zabezpieczenie władz przed moż...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL