Śmierć podwładnego powoduje wygaśnięcie stosunku pracy

Co to znaczy, że stosunek pracy wygasa? Czy to to samo, co rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?
[b]Nie.[/b] Wygaśnięcie stosunku pracy oznacza ustanie stosunku na skutek zdarzenia, z którym przepisy prawa pracy łączą taki właśnie skutek (bez potrzeby dodatkowego składania oświadczeń woli przez strony stosunku pracy). Datą wygaśnięcia stosunku jest dzień, w którym pracownik zaprzestał wykonywania pracy.Stosunek pracy może przykładowo wygasnąć z powodu śmierci pracownika czy pracodawcy. Przyczyną powodującą wygaśnięcie jest przekraczająca trzy miesiące nieobecność pracownika w pracy spowodowana tymczasowym aresztowaniem, chyba że pracodawca wcześniej rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.Innym powodem jest niezgłoszenie przez pracownika, który pozostaje w związku z wyborem na określoną funkcję na urlopie bezpłatnym, powrotu do pracy w ciągu siedmiu dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru, chyba że niedotrzymanie tego warunku nastąpiło z przyczyn niezależnych od podwładnego.Skutki wygaśnięcia stosunku pracy są r...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL