fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 11 lipca 2009

[srodtytul]OŚWIATA[/srodtytul]
- nowe rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz praktycznego, a także publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego; zastąpiło ono rozporządzenie z 13 czerwca 2003 roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315907]DzU nr 99, poz. 828[/link]) [srodtytul]ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o warunkach i trybie przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315910]DzU nr 99, poz. 830[/link]) [srodtytul]APLIKANCI[/srodtytul] - minister sprawiedliwości określił wysokość stypendium (70 proc. najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego) dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz tryb jego wypłacania, a także zwrotu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315933]DzU nr 99, poz. 833[/link]); [srodtytul]ASYSTENT SĘDZIEGO[/srodtytul] - on też wskazał wysokość wynagrodzenia asystentów sędziów w sądach powszechnych, należną od 1 stycznia tego roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315926]DzU nr 99, poz. 834[/link]); [srodtytul]ZUŻYTY SPRZĘT[/srodtytul] - na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym minister środowiska podał sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315920]DzU nr 99, poz. 837[/link]) [srodtytul]KONTROLE WOJEWODY[/srodtytul] - rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317307]DzU nr 106, poz. 884[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA