Zawiadom, że ewidencję prowadzi biuro rachunkowe

Uruchomiłem firmę. Muszę zaprowadzić księgę przychodów i rozchodów. Nie znam się na tym. Zdecydowałem więc, że powierzę jej prowadzenie pobliskiemu biuru rachunkowemu. Czy powinienem o tym powiadomić urząd skarbowy?
[b]Tak[/b] Obowiązek taki wynika z § 8 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z nim, jeśli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi. W informacji tej należy wskazać nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.Gdy powierzamy prowadzenie księgi biuru rachunkowemu, obowiązani jesteśmy prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży, a w razie prowadzenia działalności kantorowej oraz w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw – także dodatkowe ewidencje. Obowiązek ten nie dotyczy jednak podatników, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących.[i]Podstawa prawna:– [link=http...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL