fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Najpierw ocena, potem program

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Czy opracowując gminny program ochrony środowiska, należy przeprowadzić ocenę jego oddziaływania na środowisko?
[b]Tak. [/b]Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) organ opracowujący projekt dokumentu dotyczącego gminnej strategii ochrony środowiska poddaje ten projekt opiniowaniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 57 ust. 2). Ustawa wymaga ponadto, aby przed przystąpieniem do przygotowania takiego programu została przeprowadzona strategiczna ocena jego oddziaływania na środowisko. Co prawda istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia takiej oceny, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnym ochrony środowiska i wojewódzkim inspektorem sanitarnym.
[i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=40E2E9B968880F5E5101D0B15618B282?id=289150]ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA