Za to samo przewinienie może być podwójna kara

Pracownik nie wykonał poprawnie polecenia służbowego. Wskutek tego poniosłem straty z powodu źle wykonanego przez niego produktu. Obciążyłem go już kosztami tego. Teraz zamierzam przyznać załodze premie. Czy tego podwładnego mogę pominąć, mimo że już raz został ukarany za niestaranność?
[b]Tak,[/b] chociaż ukaranie dwa razy za to samo nie jest możliwe w każdej sytuacji. Zasadą jest, że pracownik musi otrzymać wynagrodzenie za wykonaną pracę, to jednak nie przysługuje mu ono za wadliwe wykonanie z jego winy produktów lub usług.Jeżeli z winy pracownika, wskutek wadliwie wykonanej przez niego pracy, obniżyła się jakość produktu lub usługi, wtedy pracodawca może odpowiednio zmniejszyć jego pensję.Jeśli pracownik usunął wadę produktu lub usługi, wtedy jego szef wypłaci mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości wytworzonego produktu lub wykonanej usługi. Warto przy tym pamiętać, że zatrudniony nie może się domagać zapłaty za czas pracy przy usuwaniu wady. Zakładając, że „błąd” polegał na zawinionej przez podwładnego, wadliwie wykonanej pracy, pracodawca ma prawo zmniejszyć jego wynagrodzenie odpowiednio do obniżenia wartości produktu lub usługi, których jakość uległa pogorszeniu.Poza pozbawieniem wynagrodzenia za wadliwie w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL