Sąd pracy zweryfikuje decyzję FGŚP

www.sxc.hu
Pracodawca stał się niewypłacalny. Chcieliśmy, żeby Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uiścił zaległe pensje. Otrzymaliśmy odmowę. Do kogo się od niej odwołać? Do dyrektora krajowego biura?
[b]Nie. [/b]O odmowie wypłaty świadczenia w całości lub w części zawiadamia kierownik biura terenowego FGŚP. Robi to pisemnie, podając uzasadnienie swojej decyzji. Natomiast spory powstałe w związku z odmową wypłaty świadczenia ze środków funduszu rozstrzyga sąd pracy. Oznacza to, że decyzji kierownika biura terenowego funduszu nie ma – poza sądem – innych instytucji odwoławczych. Nie składa się zatem odwołania do dyrektora krajowego biura FGŚP.[i]Podstawa prawna:– art. 20 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CD209594BDC65E76B0E785E129DCEDDA?id=183265]ustawy z 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL