Prawo w firmie

Za zwłokę należą się odsetki

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Kto spóźnia się z zapłatą, musi się liczyć z tym, że jego dług będzie narastał
Powiedzenie, że czas to pieniądz, w relacjach między firmami można rozumieć dosłownie. Niezależnie bowiem od tego, czy chodzi o dużego czy małego przedsiębiorcę, wierzyciel może niekiedy domagać się – właśnie na skutek upływu czasu – dodatkowych pieniędzy. Chodzi o odsetki.[srodtytul]Kiedy trzeba płacić[/srodtytul]Odsetki to nic innego niż koszt korzystania z cudzego kapitału. W prawie cywilnym mają one charakter szczególny. Nie każde bowiem korzystanie z cudzego kapitału wiąże się z obowiązkiem zapłaty odsetek. Zgodnie z kodeksem cywilnym należą się one jedynie wtedy, gdy wynika to z:- czynności prawnej,- ustawy lub- orzeczenia sądu albo decyzji innego właściwego organu.[b]Z odsetkami umownymi sprawa jest prosta. To strony decydują, kiedy, ile i za co zapłacić.[/b] Ważne jest tylko, żeby nie przekroczyć maksymalnego pułapu oprocentowania.Nieco bardziej złożona jest kwestia odsetek ustawowych i to na nich się tu skoncentrujemy. Pojęcie to ma dwa znaczenia....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL