fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Jak będą układane pytania na egzaminach na aplikacje?

[b]Według stanu prawnego na jaki dzień będą układane pytania na egzaminie na aplikację notarialną?[/b]
Kwestia nie jest jednoznaczna. Jak pisaliśmy wczoraj, odpowiedzi na to pytanie udziela art. 71c § 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=287682]ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z 2009 r. Nr 37, poz. 286)[/link] , który stanowi: „Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego, przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162786]ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, ze zm.)[/link], zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", ustalony przez zespół do przygotowania pytań testowych i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości, wykaz tytułów aktów prawnych, [b]według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia[/b], z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny”.
[b]Wynikałoby z tego, że pytania na egzamin na aplikację notarialną będą układane według stanu prawnego na dzień ogłoszenia wykazu aktów prawnych, w tym przypadku 19 maja 2009 r.[/b] W przypadku egzaminu na aplikacje adwokacką (art. 75b ust. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166507]ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze; Dz.U. z 2002 r., nr 123, poz. 1058, ze zm.[/link]) i radcowską (art. 33[sup]2[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166508]ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych; Dz.U. z 2002 r., nr 123, poz. 1059, ze zm.[/link]), pytania również będą układane według stanu prawnego na dzień ogłoszenia wykazu aktów prawnych - tu 11 maja 2009 r. Wątpliwości pojawiają się jednak, gdy przyjrzymy się redakcji art. 71c § 9 ustawy Prawo o notariacie (i analogicznego art.75b ust. 9 ustawy o adwokaturze, który stosuje się odpowiednio do radców prawnych). Z przepisu tego wynika, że wykaz prawidłowych odpowiedzi, który jest przekazywany komisjom kwalifikacyjnym, [b]jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym na dzień egzaminu.[/b] Analizując przepisy można więc dojść do wniosku, że co prawda pytania będą układane według stanu prawnego na dzień ogłoszenia wykazu aktów prawnych, to jednak odpowiedzi będą oceniane według stanu prawnego na dzień egzaminu. Więcej napiszemy o tym wkrótce.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA