Przy spadku z długami fiskus musi orzec o odpowiedzialności

www.sxc.hu
Jeśli nabywamy spadek z dobrodziejstwem inwentarza i wiadomo, że istnieją inne długi niż zaległości podatkowe, organ podatkowy poprzestaje na orzeczeniu o zakresie odpowiedzialności
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 13 maja 2009 r., III SA/Wa 3444/08.[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Podatniczka nabyła spadek na podstawie testamentu. Twierdziła, że za zobowiązania podatkowe spadkodawcy powinna odpowiadać do wysokości masy czynnej spadku. Urząd skarbowy był innego zdania. Określił wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, VAT oraz podatku dochodowym od osób fizycznych oraz orzekł o odpowiedzialności za te zobowiązania podatkowe oraz odsetki za zwłokę. Jednocześnie organ stwierdził, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe w części czynnego majątku.Podatniczka odwołała się do izby skarbowej. Twierdziła, że spadek przyjęła z dobrodziejstwem inwentarza, a to ma znaczenie dla zakresu odpowiedzialności za długi. Izba nie uznała jednak jej argumentów. Stwierdziła, że jeżeli długi przekraczają wartość czynną spadku, wówczas wierzyci...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL