Zakup motocykla uprawnia do odliczenia VAT

Zamierzam dla celów prowadzonej przez siebie działalności opodatkowanej kupić motocykl. Czy odliczę podatek naliczony w całości czy tylko w 60 proc. (do 6000 zł)? Czy będę odliczał podatek naliczony przy nabywaniu paliwa do motocykla?
Przez kilka ostatnich lat sporne było, czy podatnicy mogą odliczać w całości podatek naliczony przy nabywaniu motocykli oraz czy mogą odliczać podatek naliczony przy nabywaniu paliwa do motocykli. Dominowało stanowisko, że motocykle są pojazdami samochodowymi w rozumieniu VAT (gdyż są pojazdami samochodowymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym). W konsekwencji kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu stanowiło 60 proc. kwoty podatku z faktury dokumentującej ich nabycie, nie więcej niż 6000 zł. Nie było też możliwe odliczanie podatku naliczonego przy zakupach paliwa do motocykli. [b]Stanowisko takie reprezentowały organy podatkowe oraz część sądów administracyjnych (np. WSA w Warszawie w wyroku z 29 sierpnia 2007 r., III SA/Wa 1102/07).[/b]Jednak spotkać się można było również ze stanowiskiem, że motocykle nie są pojazdami samochodowymi w rozumieniu VAT (gdyż na gruncie stosowanej dla celów podatkowych PKWiU z 1997 r. zaliczane są do odrę...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL