fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 4 lipca 2009

[srodtytul]EMERYTURY MUNDUROWYCH[/srodtytul]
- jeden limit zmniejszenia emerytury lub renty, który nie może przekroczyć 25 proc. świadczenia, dotyczy od dzisiaj żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy którejkolwiek ze służb, od policji poprzez CBA do Służby Więziennej, jeśli osiągają przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Taka jest istota nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314985]DzU nr 95, poz. 785[/link]) oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314983]DzU nr 95, poz. 786[/link]) [srodtytul]USTRÓJ WARSZAWY[/srodtytul]
- art. 11 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy zwiększył się o ust. 3, co oznacza, że zarząd dzielnicy może upoważnić swoich członków oraz innych pracowników do załatwiania indywidualnych spraw w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i podatkowym, w tym do wydawania decyzji ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314995]DzU nr 95, poz. 787[/link]) [srodtytul]KODEKS MORSKI[/srodtytul] - znowelizowany 21 kwietnia kodeks morski ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314979]DzU nr 95, poz. 789[/link]) [srodtytul]AGENCJA RYNKU ROLNEGO[/srodtytul] - zmieniona 22 maja ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314987]DzU nr 95, poz. 792[/link]) [srodtytul]STRAŻ GRANICZNA[/srodtytul] - minister spraw wewnętrznych i administracji określił rozkład czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz tryb udzielania czasu wolnego w zamian za służbę w wymiarze przekraczającym 40 godzin tygodniowo ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314997]DzU nr 95, poz. 794[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA