Kiedy opłaty licencyjne zwiększają wartość celną

www.sxc.hu
To, czy sprzedaż importowanych towarów była uwarunkowana opłaceniem należności licencyjnej, należy ustalić z uwzględnieniem całokształtu stosunków łączących importera z zagranicznym kontrahentem
[b]Tak orzekł WSA w Gdańsku 23 kwietnia 2009 r. (I SA/Gd 132/09)[/b].W toku kontroli ustalono, że spółka X zawarła umowę licencyjną ze spółką Y z siedzibą w Holandii. Zgodnie z postanowieniami umowy ta pierwsza miała prawo do prowadzenia działań handlowych związanych z marketingiem i sprzedażą kosmetyków z użyciem swoich znaków handlowych oraz do używania należącego do spółki Y know-how. Zobowiązała się do uiszczania na rzecz Y opłaty licencyjnej w wysokości 8 proc. sprzedaży. Towar został zadeklarowany ze stawką celną w wysokości 9 proc. i stawką VAT równą 22 proc.Organy podatkowe określiły podatki akcyzowy i VAT w wysokości wyższej od zadeklarowanej, przyjmując wartość celną podwyższoną o opłatę licencyjną.W skardze do WSA spółka X podniosła, że organy celne bezpodstawnie podwyższyły wartość celną, przyjmując, że opłaty licencyjne były związane z importowanym towarem oraz że ich uiszczenie warunkowało zakup towaru. W jej ocenie opłata ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL