Odprawa też dla chałupnika

W mojej firmie przez siedem lat pracowała osoba na podstawie umowy o pracę nakładczą. Zmuszony jednak byłem ogłosić upadłość. Przyznałem temu zatrudnionemu odprawę pieniężną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Czy to nie za mało?
[b]Tak.[/b] Odprawa w wysokości miesięcznego wynagrodzenia przysługuje osobie, która przepracowała jako chałupnik mniej niż dziesięć lat. Gdyby jej łączny okres pracy wynosił dziesięć lat, ale mniej niż 20 lat, trzeba by jej wypłacić odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Równowartość trzymiesięcznej pensji musiałaby natomiast dostać, gdyby jej okres pracy wynosił 20 lat lub był dłuższy. Warto pamiętać, że do stażu pracy, od którego zależy wysokość odprawy pieniężnej, wlicza się okresy wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy. Wliczane są także okresy służby wojskowej oraz służby w policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Zaliczany jest też okres pracy nakładczej, w którym chałupnik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości co najmniej połowy pensji minimalnej.Przypomnijmy, że nakładca ma też prawo do odszkodowania, jeśli jego pracodawca rozwiązał z nim um...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL