Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy

www.sxc.hu
Gdy odmówisz awansowania pracownicy, bo nie lubisz kobiet na kierowniczych stanowiskach, nie unikniesz sprawy sądowej i płacenia. Jeszcze dotkliwiej odczujesz jej zastraszanie
Zasada niedyskryminacji jest podstawową zasadą prawa pracy zapisaną w art. 11[sup]3[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]kodeksu pracy[/link] (k.p.). Przepis ten stanowi, że jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, jest niedopuszczalna. Pracodawca musi więc tego zakazu przestrzegać. Nie może się także uwolnić od wykonania obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, bo ten znalazł się w katalogu jego obowiązków.[srodtytul]Sprawdź, czy nie naruszasz zakazu nierównego traktowania[/srodtytul][b]Możesz różnicować sytuację pracowników, jeśli masz ku temu podstawy. Ot chociażby, gdy uzasadnia to rodzaj powierzanych zadań[/b]Dyskryminacja jest szczególną postacią nierównego traktowania pracowników, znajdujących się w podobnej sytuacji, poprzez stosowanie praktyk opartych na zakazanych i nieuzasadnionych kryteriach >patrz przykłady dyskryminacji.[srodtytul]Wszyscy mają jedn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL