Faktura VAT jest dowodem także dla sądu

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Jeśli dłużnik nie chce, by wierzyciel sprzedał osobie trzeciej jego dług wynikający z faktury VAT, musi zadbać, aby znalazł się na niej stosowny zakaz
Taki wniosek, ważny dla praktyki gospodarczej, trzeba wyciągnąć z wyroku Sądu Najwyższego. Uznał w nim bowiem, że faktura VAT jest pismem potwierdzającym należność w rozumieniu art. 514 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5BF4C085E5B1778A57A80BB5983929D?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]. Przepis ten łagodzi generalny zakaz cedowania wierzytelności bez zgody dłużnika zapisany w art. 509 k.c.[srodtytul]Wątpliwości dłużnika [/srodtytul]Spółka TLK SA sprzedała spółce z o.o. Vogteam partię wyrobów hutniczych za ponad 600 tys. zł. Jako zabezpieczenie zapłaty należności za te wyroby Vogteam w umowie przelewu scedowała na TLK SA wierzytelności przysługujące jej od trzeciej spółki: Becker-Warkop sp. z o.o. Wynikały one z pięciu faktur wystawionych za towary dostarczone Becker-Warkop przez Vogteam na podstawie umowy sprzedaży z kwietnia 2004 r.Poinformowana o cesji Becker-Warkop wysłała do TLK SA zawiadomienie, że przelew jest nieważny, p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL