fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy zarządowi wspólnoty trzeba dostarczyć akt notarialny

[b][i]Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej i kupiłam drugie mieszkanie, obok mojego. Jakie dokumenty muszę dostarczyć zarządowi wspólnoty zaświadczające o tym, że jestem teraz jego właścicielem? Czy to ja muszę o tym powiadamiać zarząd czy sprzedający? Zarządem są moje sąsiadki, które wiedzą o wszystkim. Czy muszę pokazywać im akt notarialny? Wolałabym nie.[/i] [/b]
[i](nazwisko do wiadomości redakcji)[/i] Odpowiedź na te pytania znajduje się w art. 29 ust. 1e [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [/link] (dalej uwl). Zarząd lub zarządca może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali. Chodzi o zarząd lub zarządcę, któremu właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 18 ust. 1.
Wynika z tego, że: 1. dokumenty potwierdzające własność lokalu wystarczy tylko okazać 2. nie trzeba tego robić bez wyraźnego żądania ze strony zarządu lub zarządcy, 3. okazania dokumentów powinien dokonać aktualny właściciel lokalu. Jednocześnie przepisy uwl nie przewidują sankcji za nieokazanie dokumentów. Podstawowym dokumentem potwierdzającym prawo własności lokali jest odpis księgi wieczystej. Jeśli jednak transakcja miała miejsce niedawno i zmiana właściciela nie została jeszcze odnotowana w księdze wieczystej lokalu, to należy przedstawić wypis, odpis lub wyciąg z akt notarialnych (kopia z kserokopiarki może nie wystarczyć). Ponieważ chodzi tylko o okazanie dokumentu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zarządowi wspólnoty okazać wypis aktu, który ma moc prawną oryginału, a informacje dotyczące np. ceny zakupu tymczasowo zamaskować taśmą.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA