Sanepid może złożyć wizytę w każdym czasie

Jeśli prowadzisz firmę, możesz się spodziewać kontroli sanepidu. I to o każdej porze dnia i nocy, również w mieszkaniu prywatnym, o ile prowadzisz w nim działalność
Zasady przeprowadzania kontroli określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AD8D9A14CB449A27F30FBB469DB799D2?id=182304]ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 122, poz. 851 ze zm.)[/link]. Wynika z niej, że Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór m.in. nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy, a także zdrowotnymi żywności i żywienia. Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, jeżeli ich występowanie ma charakter epidemiczny, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.[srodtytul]Dwa rodzaje nadzoru[/srodtytul]Nadzór zapobiegawczy polega m.in. na opiniowaniu projektów wytycznych w sprawach techniczno-budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, kontroli przes...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL