Leasing może się bardziej opłacać niż zakup

Pod względem podatkowym leasing operacyjny samochodu osobowego o wartości ponad 20 tys. euro jest znacznie korzystniejszy niż zakup tego samochodu
Nie dotyczą go bowiem ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych części odpisów amortyzacyjnych. Korzyść ta nie obejmuje jednak składek na ubezpieczenie pojazdu.[srodtytul]Odpisy od nadwyżki wyłączone z kosztów[/srodtytul]Zakup samochodu osobowego o wartości przewyższającej równowartość 20 tys. euro jest o tyle niekorzystny podatkowo, że odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od nadwyżki ponad tę kwotę nie są kosztami uzyskania przychodów. Kwotę w euro należy przeliczyć na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).[ramka][b]Przykład[/b]Spółka z o.o. kupiła nowy samochód osobowy. Jego wartość początkowa ustalona według ceny nabycia to 120 tys. zł. W dniu przekazania pojazdu do używania średni kurs euro wynosił 4,5 zł. Stawka amortyzacji dla samochodu osobowego wynosi 20 proc. Roczny odpis amortyzacyjny wy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL