fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

To nie fortuna powinna zadecydować o OFE

Fotorzepa, MW Michał Walczak
31 lipca 2009 r. ZUS będzie przeprowadzał kolejne losowanie przydziału członków do otwartych funduszy emerytalnych. Komisja Nadzoru Finansowego radzi samodzielnie dokonać wyboru funduszu
Każda osoba objęta ubezpieczeniem społecznym urodzona po 31 grudnia 1968 r. ma obowiązek uczestniczenia w jednym OFE. Ten, kto nigdy nie pracował, nie miał też odprowadzanych składek ubezpieczeniowych, dlatego nie jest uczestnikiem funduszu. Rozpoczęcie kariery zawodowej będzie natomiast oznaczało obowiązek przyłączenia się do OFE.
[b]To, w którym funduszu będą lokowane środki na emeryturę, zależy od samego ubezpieczonego. Jeśli jednak taka osoba nie zdecyduje się na wybór OFE, zostanie do niego przydzielona.[/b] 23 czerwca Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat w sprawie wyboru OFE. Można go przeczytać na stronie internetowej komisji ([link=http://www.knf.gov.pl]www.knf.gov.pl[/link]). [srodtytul]Kto do losowania[/srodtytul]
Co do zasady losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które po podjęciu pierwszej pracy nie zgłosiły się do żadnego funduszu emerytalnego. Jednak obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie. Natomiast osobom, które po rozpoczęciu pracy w ciągu siedmiu dni nie wybrały funduszu, ZUS przypomina listownie o konieczności zgłoszenia się do OFE. [srodtytul]Mniejszy wybór[/srodtytul] Osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są jednak trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykaz otwartych funduszy emerytalnych biorących udział w losowaniu nie później niż dziesiątego dnia roboczego przed terminem przeprowadzania losowania. Tak wynika z art. 39 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. [b]Samo losowanie odbywa się dwa razy w roku: w ostatnim dniu roboczym stycznia i w ostatnim dniu roboczym lipca. Najbliższe odbędzie się zatem w piątek, 31 lipca 2009 r. Czasu zostało niewiele.[/b] Losowanie jest komisyjne i odbywa się w centrali zakładu o godz. 10. Proces losowania nadzoruje komisja powołana przez prezesa zakładu w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego. Po losowaniu ZUS informuje poszczególne OFE o jego wynikach, a fundusze mają obowiązek poinformowania swoich nowych członków. ZUS przesyła również informacje do zainteresowanych, do którego funduszu trafili. [srodtytul]Własna decyzja[/srodtytul] Oczywiście można czekać na losowanie, nie wnikać w to, który fundusz jest lepszy, ale trzeba pamiętać, że podjęcie samodzielnej decyzji daje możliwość wyboru spośród wszystkich OFE na rynku, a nie tylko biorących udział w losowaniu. Odkładanie takiej decyzji powoduje też, że składki przetrzymywane są w ZUS, podczas gdy mogłyby być inwestowane na rachunku w OFE. Na co zatem powinien zwrócić uwagę ubezpieczony, który decyduje się na samodzielny wybór? Przyjmuje się, że najważniejsze kryterium to stopa zwrotu zainwestowanych składek. Dlatego warto się zapoznać z rankingami funduszy – takie zestawienie prowadzi m.in. Komisja Nadzoru Finansowego. Także komisja radzi, by OFE wybrać samodzielnie. Decyzja o wyborze powinna być przemyślana i poprzedzona analizą porównawczą. Ewentualne zmiany OFE w trakcie trwania ubezpieczenia mogą oznaczać koszty. Opłat nie będzie, gdy zmiany dokonuje ubezpieczony z ponaddwuletnim stażem członkowskim. Wtedy bowiem zmiana jest darmowa. [b]Dla osób, które są członkami funduszu mniej niż dwa lata, jego zmiana jest płatna.[/b] W pierwszym roku uczestnictwa w OFE koszt zmiany wynosi 160 zł, w drugim – 80 zł. [srodtytul]Akwizytor pod lupą[/srodtytul] Kiedy ubezpieczony postanowi samodzielnie wybrać OFE, będzie musiał podpisać umowę. W tym pomoże mu akwizytor danego OFE. Komisja przypomina, że[b] akwizytorzy nie mogą oferować żadnych korzyści materialnych w zamian za przystąpienie lub pozostanie w funduszu. [/b]Akwizytor może reprezentować tylko jeden określony OFE. Za jego działania odpowiada powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) zarządzające funduszem. Trzeba mieć również świadomość, że za pozyskanie klienta akwizytor otrzymuje od PTE prowizję. [ramka][b]Uwaga [/b] Aby uniknąć losowania, należy do 10 lipca przystąpić do wybranego OFE. Dla ominięcia udziału w kolejnym losowaniu konieczne będzie podpisanie umowy z funduszem do 10 stycznia 2010 r.[/ramka] [ramka][b]Zalecenia KNF[/b] Wybierając OFE, należy wziąć pod uwagę wyniki inwestycyjne funduszu i ich stabilność, zwłaszcza w długim terminie, oraz poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Tak radzi Komisja Nadzoru Finansowego. Pomocniczo można traktować m.in. wiarygodność instytucji zarządzającej funduszem, wysokość opłat i jakość obsługi klienta. Kluczowe znaczenie dla klienta mają wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz. Można je wyliczyć na podstawie publikowanych przez OFE wartości jednostek rozrachunkowych w danym okresie. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dwa razy w roku, na początku kwietnia i października, publikuje zestawienie trzyletnich stóp zwrotu funduszy. Trzeba przy tym pamiętać, że są to wyłącznie dane historyczne i nie ma gwarancji powtórzenia się ich w przyszłości.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA