fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Czy cudzoziemiec może się ożenić, jeżeli nie może dostarczyć wymaganych dokumentów?

[b]Zamierzam wyjść za mąż za cudzoziemca. Ma on jednak problemy z załatwieniem wszystkich wymaganych dokumentów do tego, abyśmy mogli się pobrać. Czy można coś na to poradzić?[/b]
Zgodnie z art. 56 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=625BBDAA77961A2C0459C6BAD8E55C23?id=174390]ustawy prawo o aktach stanu cywilnego[/link], cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo musi złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może je zawrzeć. Jeżeli jednak otrzymanie takiego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić cudzoziemca od złożenia tego dokumentu. W takiej sytuacji sąd sam ustala, na podstawie właściwego prawa (prawa ojczystego dla cudzoziemca), czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
Cudzoziemiec, aby uzyskać zwolnienie od złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, musi złożyć do sądu wniosek (zgodnie z art. 562 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=79BD7C24053AFAD730C1C989A1C54533?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link]). Postępowanie toczyć się będzie w trybie nieprocesowym. Nie ma więc tutaj stron procesowych, a sąd nie wyda wyroku, lecz postanowienie. [b]Prosimy również o zapoznanie się z serwisem [link=http://www.rp.pl/temat/55721.html]rp.pl » Prawo » Prawo Kowalskiego » Małżonkowie » Ślub. [/link][/b]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA