Akty prawne

Obowiązują od 31 maja 2009

[srodtytul]ZLIKWIDOWANE FUNDUSZE[/srodtytul]
- Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, Fundusz Poręczeń Unijnych oraz Krajowy Fundusz Mieszkaniowy 31 maja ulegają likwidacji; wynika to ze znowelizowanej 2 kwietnia ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, która weszła w życie 15 maja, a teraz tylko kilka jej przepisów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309637]DzU nr 65, poz. 546[/link]) [srodtytul]ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH[/srodtytul]
- niektóre przepisy zmienionego 27 kwietnia rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310547]DzU nr 71, poz. 613[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL