Prokuratorzy

Stan spoczynku bez awansu

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Prokuratorzy, którzy w chwili przenoszenia w stan spoczynku mieli 15-letni staż pracy, nie dostaną nowych stawek awansowych
Zmiana stawki jest rodzajem awansu w karierze prokuratorskiej, a prokurator w stanie spoczynku nie jest czynny zawodowo i nie podlega awansom – takie jest stanowisko Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Prokurator przeniesiony w stan spoczynku otrzymuje uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. Jest ono waloryzowane w terminach i wysokości odpowiednio do zmian wynagrodzeń zasadniczych prokuratorów czynnych zawodowo. Odpowiedź była potrzebna, ponieważ po wejściu w życie noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych nie wiadomo było, co zrobić z emerytowanymi prokuratorami.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL