Urlop nie przerywa liczenia okresu zasiłkowego

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Ustalając, czy pracownik choruje na to samo przez 182 dni, zsumuj czas jego niezdolności do pracy przed wypoczynkiem i po nim. Byleby między kolejnymi L4 nie upłynęło więcej niż 60 dni
[b] Ile może trwać zwolnienie chorobowe? Czy może być przerwane urlopem? [/b]Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłuższy niż 182 dni, a podczas ciąży i niezdolności wywołanej gruźlicą przez maksymalnie 270 dni. Tak stanowi art. 8[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768] ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link], dalej ustawa zasiłkowa.[srodtytul]Z przerwami lub bez[/srodtytul]Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Uwzględnia się w nim również okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.W przerwie pracownik może wykorzystywać urlop wypoczynkowy. Ale samo pójście na ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL